Spain

Agència Catalana de Joventut
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Tel: +34 93 483 83 83
web address: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/

Contact:
Silvia Miguéiz
email: smigueiz@gencat.cat    
 

Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona        
Obradors, número 6-10, baixos
08002 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 412 76 00
web address: http://www.favb.cat

Contact:
Jordi Bonet
email: jbonetma@gmail.com  


Departament d'Ensenyament
Generalitat de Catalunya
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel: +34 93 400 69 00
web site: http://www.gencat.cat/ensenyament

Contact:  
Maria Lluïsa Jiménez Gusi
ljimenez@gencat.cat
 

Univeristy of Barcelona (UB)
Campus Mundet - Edifici Llevant
Pg. Vall d'Hebron 171
Barcelona 08035
Pilar Folgueiras BertomeuContact:
E-mails: pfolgueiras@ub.edu, pfolgueiras@gmail.com
Tel: +34 93 403 52 11